Menu

Wet normalisering rechtspositie ambtenaar

Op 8 november 2016 is een wet aangenomen die regelt dat een groot deel van het overheidspersoneel voortaan werkzaam zal zijn op basis van een civiele arbeidsovereenkomst. Deze wet is het begin van een zeer omvangrijke wetgevingsoperatie, die in de komende jaren de rechtspositie van veel ambtenaren zal beïnvloeden. Ons kantoor kan u inzicht bieden in deze veranderingen en adviseren over de consequenties die dit heeft voor uw eigen arbeidsvoorwaarden en voor uw ontslagbescherming.

Nieuws