Menu

Gefinancierde rechtsbijstand

In Nederland heeft iedereen recht op rechtsbijstand, ook diegenen die het financieel wat moeilijker hebben en geen advocaat kunnen betalen. Deze mensen kunnen met een zogenoemde ‘toevoeging’ terecht bij Advocatenkantoor Dijkgraaf. Wanneer u in aanmerking komt voor een toevoeging (in de volksmond ook wel ‘pro deo’ geheten), betaalt de Raad voor Rechtsbijstand een deel van de kosten van de advocaat. Wel dient u een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt onder meer af van uw inkomen, uw vermogen en de aard van het geschil.

Om in aanmerking te komen voor een toevoeging, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Uw gezinssituatie, de hoogte van uw inkomen en eventueel dat van u partner en het eigen vermogen spelen hierbij een rol. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Heeft u aanvullende vragen of wilt u weten of u in aanmerking komt voor een toevoeging? Neem contact met op. Ik geef u graag meer informatie.