Menu

Toegankelijke rechtshulp

Iedereen die vragen heeft over zijn rechtspositie of die verwikkeld is in een juridisch geschil moet in staat zijn dat juridisch advies of die bijstand in een procedure te verkrijgen. Advocatenkantoor Dijkgraaf wil daarom laagdrempelige rechtshulp bieden. Wij richten ons op alle rechtzoekenden, maar zeker ook op hen voor wie de toegang tot het recht niet vanzelfsprekend is.

Bij de aanpak van een zaak streeft uw advocaat naar een duurzame oplossing van uw probleem. Wij hebben pas een 'duurzame oplossing' bereikt als u geruime tijd na afronding van het geschil terugkijkt en ook dan nog tevreden bent met de behandeling van uw zaak.

Advocatenkantoor Dijkgraaf is gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, sociale zekerheid en het onderwijsrecht.

Contact

Hebt u een vraag of wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Contactpagina

Nieuws

  • Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 6 november 2018 een belangwekkende uitspraak gedaan over de verantwoordelijkheid van de werkgever om de werknemer in staat te stellen zijn vakantieverlof te genieten (vindplaats ECLI:EU:C:2018:874).

    16 November 2018
  • Behoud van de vaste toelage onregelmatige dienst (TOD) bij 55 jaar en ouder

    De huidige praktijk van de Belastingdienst/Douane, die inhoudt dat de vaste toelage onregelmatige dienst bij 55 jaar en ouder (TOD 55+) behouden blijft ook al werkt de ambtenaar niet (meer) in onregelmatige dienst, is conform de regelgeving (artikel 17 lid 4 BBRA 1984). Het daarmee strijdige rijksbeleid – in regelmatige dienst tewerkgesteld worden, betekent het einde van die vaste toelage – is dat niet.

    9 November 2018