Menu

Toegankelijke rechtshulp

Iedereen die vragen heeft over zijn rechtspositie of die verwikkeld is in een juridisch geschil moet in staat zijn dat juridisch advies of die bijstand in een procedure te verkrijgen. Advocatenkantoor Dijkgraaf wil daarom laagdrempelige rechtshulp bieden. Wij richten ons op alle rechtzoekenden, maar zeker ook op hen voor wie de toegang tot het recht niet vanzelfsprekend is.

Bij de aanpak van een zaak streeft uw advocaat naar een duurzame oplossing van uw probleem. Wij hebben pas een 'duurzame oplossing' bereikt als u geruime tijd na afronding van het geschil terugkijkt en ook dan nog tevreden bent met de behandeling van uw zaak.

Advocatenkantoor Dijkgraaf is gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, sociale zekerheid en het onderwijsrecht.

Studiebijeenkomst

Momenteel zijn er geen aankomende studiebijeenkomsten
 

Contact

Hebt u een vraag of wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Contactpagina

Nieuws

  • Op 5 oktober 2018 heeft de Hoge Raad bepaald dat een werknemer die twee jaar voor de AOW-datum wordt ontslagen toch recht heeft op de volledige transitievergoeding. Nu de wetgever in artikel 7:673 BW heeft gekozen voor een dwingend voorgeschreven abstract en gestandaardiseerd stelsel, waarin de wijze van berekening nauwkeurig is voorgeschreven, is er voor de rechter nauwelijks ruimte de hoogte van de vergoeding op gronden van redelijkheid en billijkheid aan te passen.

    10 January 2019
  • Een lerares geschiedenis werkzaam in het openbaar onderwijs werd onder meer verweten dat zij ten onrechte meerdere keren niet een voldoende aantal uren les aan haar leerlingen van de vijfde klas van het voortzet onderwijs heeft gegeven. De lerares verweerde zich met de stelling dat zij haar leerlingen naar huis had gestuurd om hen zelfstandig aan onderzoeksopdrachten te laten werken. Op dat moment was zij, aldus de lerares, in het schoolgebouw aanwezig en voor haar leerlingen bereikbaar.

    7 January 2019