Menu

Toegankelijke rechtshulp

Iedereen die vragen heeft over zijn rechtspositie of die verwikkeld is in een juridisch geschil moet in staat zijn dat juridisch advies of die bijstand in een procedure te verkrijgen. Advocatenkantoor Dijkgraaf wil daarom laagdrempelige rechtshulp bieden. Wij richten ons op alle rechtzoekenden, maar zeker ook op hen voor wie de toegang tot het recht niet vanzelfsprekend is.

Bij de aanpak van een zaak streeft uw advocaat naar een duurzame oplossing van uw probleem. Wij hebben pas een 'duurzame oplossing' bereikt als u geruime tijd na afronding van het geschil terugkijkt en ook dan nog tevreden bent met de behandeling van uw zaak.

Advocatenkantoor Dijkgraaf is gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, sociale zekerheid en het onderwijsrecht.

Studiebijeenkomst

Momenteel zijn er geen aankomende studiebijeenkomsten
 

Contact

Hebt u een vraag of wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Contactpagina

Nieuws

  • De Centrale Raad van Beroep heeft op 22 november 2018 beslist dat ambtenaren van de Belastingdienst die voorafgaand aan hun pensionering levensloopverlof genoten, en in het kader van de zogeheten SWITCH-regeling eerder met ontslag wilden gaan, recht hebben op de stimuleringspremie. De Belastingdienst was van mening dat deze ambtenaren geen recht hadden op de stimuleringspremie omdat ze al een afscheidsreceptie hadden gehad en (dus) toch al zouden vertrekken. Die argumentatie volgt de Centrale Raad van Beroep dus niet.

    7 December 2018
  • Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 6 november 2018 een belangwekkende uitspraak gedaan over de verantwoordelijkheid van de werkgever om de werknemer in staat te stellen zijn vakantieverlof te genieten (vindplaats ECLI:EU:C:2018:874).

    16 November 2018