Menu

Toegankelijke rechtshulp

Iedereen die vragen heeft over zijn rechtspositie of die verwikkeld is in een juridisch geschil moet in staat zijn dat juridisch advies of die bijstand in een procedure te verkrijgen. Advocatenkantoor Dijkgraaf wil daarom laagdrempelige rechtshulp bieden. Wij richten ons op alle rechtzoekenden, maar zeker ook op hen voor wie de toegang tot het recht niet vanzelfsprekend is.

Bij de aanpak van een zaak streeft uw advocaat naar een duurzame oplossing van uw probleem. Wij hebben pas een 'duurzame oplossing' bereikt als u geruime tijd na afronding van het geschil terugkijkt en ook dan nog tevreden bent met de behandeling van uw zaak.

Advocatenkantoor Dijkgraaf is gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, sociale zekerheid en het onderwijsrecht.

De WNRA

Voor het verzorgen van opleidingen over de WNRA werkt ons kantoor samen met het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (KNRA).

Voor meer informatie over ons aanbod aan opleidingen zie www.knra.nl en https://www.segment.nl/academies/5/wnra-academie

Lees meer

Contact

Hebt u een vraag of wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Contactpagina

Nieuws

  • Op 20 december 2018 sloot de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met de werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars het zogenaamde Kaderconvenant MKB verzuim-ontzorg-verzekering (zie Staatscourant 7984, van 15 februari 2019).

    In dit convenant is afgesproken dat werkgevers in het MKB door een te kiezen verzekeraar ondersteund (“ontzorgd”) kunnen worden bij de uitvoering van hun verplichtingen in het kader van het begeleiden van zieke werknemers.

    30 September 2019
  • Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden schrijft voor dat een rechterlijk geschil binnen een redelijke termijn moet zijn beslecht. Geschillen met de overheid als werkgever duren vaak heel lang en soms wordt daarbij die redelijke termijn overschreden.

    23 September 2019