Menu

Toegankelijke rechtshulp

Iedereen die vragen heeft over zijn rechtspositie of die verwikkeld is in een juridisch geschil moet in staat zijn dat juridisch advies of die bijstand in een procedure te verkrijgen. Advocatenkantoor Dijkgraaf wil daarom laagdrempelige rechtshulp bieden. Wij richten ons op alle rechtzoekenden, maar zeker ook op hen voor wie de toegang tot het recht niet vanzelfsprekend is.

Bij de aanpak van een zaak streeft uw advocaat naar een duurzame oplossing van uw probleem. Wij hebben pas een 'duurzame oplossing' bereikt als u geruime tijd na afronding van het geschil terugkijkt en ook dan nog tevreden bent met de behandeling van uw zaak.

Advocatenkantoor Dijkgraaf is gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, sociale zekerheid en het onderwijsrecht.

De WNRA

Voor het verzorgen van opleidingen over de WNRA werkt ons kantoor samen met het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (KNRA).

Voor meer informatie over ons aanbod aan opleidingen zie www.knra.nl en https://www.segment.nl/academies/5/wnra-academie

Lees meer

Contact

Hebt u een vraag of wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Contactpagina

Nieuws

  • Op 7 maart 2018 hebben de oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA en 50PLUS bij de Tweede Kamer een initiatiefwet ingediend die gelijke beloning van vrouwen en mannen moet gaan afdwingen.

    In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat werkgevers moeten gaan bewijzen dat vrouwen en mannen gelijk beloond worden.

    11 March 2019
  • De overheid is verplicht tijdig een beslissing te nemen, ook als ze optreedt als werkgever van overheidspersoneel. Indien de overheidswerkgever nalatig blijft in het nemen van een besluit, kan de ambtenaar een ingebrekestelling zenden. Daarna heeft het bevoegd gezag nog twee weken de tijd voor het nemen van een besluit. Als er in die twee weken geen besluit wordt genomen, is de overheidswerkgever een dwangsom verschuldigd. Die kan oplopen tot een bedrag van € 1.260,-. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

    4 March 2019