Menu

Verhuisbericht

Advocatenkantoor Dijkgraaf verhuist naar Hengelo (Overijssel). 
Het kantoor zal met ingang van 20 augustus 2021 gevestigd zijn aan de Bittervoornstraat 44 te 7759 BN Hengelo.

De mailadressen veranderen niet en blijven:
algemeen: info@dijkgraafadvocaten.nl
mr. J.P.L.C.  Dijkgraaf: j.dijkgraaf@dijkgraafadvocaten.nl

Het telefoonnummer is met ingang van 23 augustus 2021  074-2014994.

Toegankelijke rechsthulp

Iedereen die vragen heeft over zijn rechtspositie of die verwikkeld is in een juridisch geschil moet in staat zijn dat juridisch advies of die bijstand in een procedure te verkrijgen. Advocatenkantoor Dijkgraaf wil daarom laagdrempelige rechtshulp bieden. Wij richten ons op alle rechtzoekenden, maar zeker ook op hen voor wie de toegang tot het recht niet vanzelfsprekend is.

Bij de aanpak van een zaak streeft uw advocaat naar een duurzame oplossing van uw probleem. Wij hebben pas een 'duurzame oplossing' bereikt als u geruime tijd na afronding van het geschil terugkijkt en ook dan nog tevreden bent met de behandeling van uw zaak.

Advocatenkantoor Dijkgraaf is gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, sociale zekerheid en het onderwijsrecht.

De WNRA

Voor het verzorgen van opleidingen over de WNRA werkt ons kantoor samen met het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (KNRA).

Voor meer informatie over ons aanbod aan opleidingen zie www.knra.nl en https://www.segment.nl/academies/5/wnra-academie

Lees meer

Contact

Hebt u een vraag of wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Contactpagina

Nieuws

  • Op 1 juli 2020 heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat de gemeente Den Haag een van haar ambtenaren terecht op staande voet heeft ontslagen, want “Uit het onderzoek werd bekend dat de [werknemer] zich schuldig heeft gemaakt aan meerdere integriteitsschendingen. De [werknemer] heeft een actieve rol gehad in het inkoop- en facturatieproces, terwijl dit geen onderdeel is van zijn werkzaamheden in de functie van financial controller en hij hiervoor ook geen mandaat heeft.

    9 July 2020
  • Op 1 juli 2020 wordt de Wet invoering extra geboorteverlof (Staatsblad 2018,451 en 452) van kracht. Met de wet worden in de Wet arbeid en zorg (WAZO) en enige andere wetten nieuwe rechten opgenomen met betrekking tot het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof voor partners.

    Artikel 4.2 van de WAZO bepaalt dat de partner recht heeft op geboorteverlof met behoud van loon van één maal de arbeidsduur per week. Dit moet worden opgenomen gedurende een tijdvak van vier weken, te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling.

    17 June 2020