Menu

Toegankelijke rechtshulp

Iedereen die vragen heeft over zijn rechtspositie of die verwikkeld is in een juridisch geschil moet in staat zijn dat juridisch advies of die bijstand in een procedure te verkrijgen. Advocatenkantoor Dijkgraaf wil daarom laagdrempelige rechtshulp bieden. Wij richten ons op alle rechtzoekenden, maar zeker ook op hen voor wie de toegang tot het recht niet vanzelfsprekend is.

Bij de aanpak van een zaak streeft uw advocaat naar een duurzame oplossing van uw probleem. Wij hebben pas een 'duurzame oplossing' bereikt als u geruime tijd na afronding van het geschil terugkijkt en ook dan nog tevreden bent met de behandeling van uw zaak.

Advocatenkantoor Dijkgraaf is gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, sociale zekerheid en het onderwijsrecht.

De WNRA

Voor het verzorgen van opleidingen over de WNRA werkt ons kantoor samen met het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (KNRA).

Voor meer informatie over ons aanbod aan opleidingen zie www.knra.nl en https://www.segment.nl/academies/5/wnra-academie

Lees meer

Contact

Hebt u een vraag of wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Contactpagina

Nieuws

  • In de cao voor de Houtverwerkende industrie is bepaald dat de werknemer die aan de eisen van zijn functie voldoet het bij die functie behorende normloon ontvangt. Voor een lager salaris dan dit normloon is slechts plaats bij werknemers zonder opleiding en ervaring die voor het eerst in de bedrijfstak gaan werken, of bij werknemers die nog niet aan de functie-eisen voldoen. Salariëring conform het normloon is dus de hoofdregel.

    5 September 2019
  • Beslissingen die bijvoorbeeld de gemeente neemt op basis van de lokale Algemene politieverordening zijn beslissingen gebaseerd op een algemeen verbindend voorschrift (avv). Het is onder beperkte voorwaarden mogelijk om de geldigheid van zo’n avv aan te tasten in een bezwaar- en/of beroepsprocedure bij de rechter. Daar kan een burger of ondernemer belang bij hebben wanneer de onwelgevallige beslissing naar de regel van de avv correct is, maar aan de avv zelf bijvoorbeeld ernstige gebreken kleven.

    29 August 2019