Menu

Toegankelijke rechtshulp

Iedereen die vragen heeft over zijn rechtspositie of die verwikkeld is in een juridisch geschil moet in staat zijn goed juridisch advies te krijgen of in een procedure kunnen rekenen op de gedegen bijstand van een advocaat.

Advocatenkantoor Dijkgraaf biedt daarom laagdrempelige rechtshulp. Ik richt mij op alle rechtzoekenden, maar zeker ook op hen voor wie de toegang tot het recht niet vanzelfsprekend is.

Bij de aanpak van een zaak streef ik naar een duurzame oplossing van uw probleem. Een 'duurzame oplossing' is pas bereikt als u geruime tijd na afronding van het geschil terugkijkt en ook dan nog tevreden bent met de behandeling van uw zaak.

Ik ben werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht, het ambtenarenrecht en het onderwijsrecht.