Menu

Toegankelijke rechtshulp

Iedereen die vragen heeft over zijn rechtspositie of die verwikkeld is in een juridisch geschil moet in staat zijn dat juridisch advies of die bijstand in een procedure te verkrijgen. Advocatenkantoor Dijkgraaf wil daarom laagdrempelige rechtshulp bieden. Wij richten ons op alle rechtzoekenden, maar zeker ook op hen voor wie de toegang tot het recht niet vanzelfsprekend is.

Bij de aanpak van een zaak streeft uw advocaat naar een duurzame oplossing van uw probleem. Wij hebben pas een 'duurzame oplossing' bereikt als u geruime tijd na afronding van het geschil terugkijkt en ook dan nog tevreden bent met de behandeling van uw zaak.

Advocatenkantoor Dijkgraaf is gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, sociale zekerheid en het onderwijsrecht.

De WNRA

Voor het verzorgen van opleidingen over de WNRA werkt ons kantoor samen met het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (KNRA).

Voor meer informatie over ons aanbod aan opleidingen zie www.knra.nl en https://www.segment.nl/academies/5/wnra-academie

Lees meer

Contact

Hebt u een vraag of wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Contactpagina

Nieuws

 • Op 8 mei 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (vindplaats ECLI:EU:C:2019:379) bepaald dat een werknemer ook tijdens deeltijd ouderschapsverlof recht houdt op de voltijdse ontslagvergoeding en uitkering. Als die vergoeding tijdens deeltijd ouderschapsverlof slechts in verhouding tot de deeltijdfactor moeten worden toegekend zou er bovendien sprake zijn van strijd met de eis van gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

  16 May 2019
 • Bij brief van 7 september 2018 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een breed offensief aangekondigd om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

  Daartoe stelt de regering voor de Participatiewet te wijzigen door:

  - vereenvoudiging loonkostensubsidie;

  - aanvraagmogelijkheid ondersteuning op maat (bijv. jobcoach)

  - wegnemen administratieve knelpunten no-riskpolis/ziekmelding;

  - vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie.

  2 May 2019