Menu

Toegankelijke rechtshulp

Iedereen die vragen heeft over zijn rechtspositie of die verwikkeld is in een juridisch geschil moet in staat zijn dat juridisch advies of die bijstand in een procedure te verkrijgen. Advocatenkantoor Dijkgraaf wil daarom laagdrempelige rechtshulp bieden. Wij richten ons op alle rechtzoekenden, maar zeker ook op hen voor wie de toegang tot het recht niet vanzelfsprekend is.

Bij de aanpak van een zaak streeft uw advocaat naar een duurzame oplossing van uw probleem. Wij hebben pas een 'duurzame oplossing' bereikt als u geruime tijd na afronding van het geschil terugkijkt en ook dan nog tevreden bent met de behandeling van uw zaak.

Advocatenkantoor Dijkgraaf is gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, sociale zekerheid en het onderwijsrecht.

De WNRA

Voor het verzorgen van opleidingen over de WNRA werkt ons kantoor samen met het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (KNRA).

Voor meer informatie over ons aanbod aan opleidingen zie www.knra.nl en https://www.segment.nl/academies/5/wnra-academie

Lees meer

Contact

Hebt u een vraag of wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Contactpagina

Nieuws

  • Menig schoolbestuur ervaart de transitievergoeding bij de beëindiging van een dienstverband als een (te) hoge financiële last.

    In het geval van het ontslag van een zieke werknemer mag het schoolbestuur deze kosten in rekening brengen bij het UWV op grond van de Wet compensatie transitievergoeding.

    Recent oordeelde de rechtbank Den Haag dat als gevolg van het voorhanden zijn van die compensatieregeling het betreffende schoolbestuur het dienstverband niet mocht laten doorlopen.

    9 April 2019
  • De Europese Commissie heeft zich in 2015 voorgenomen om de sociale dimensie van de Europese Unie meer aandacht te geven. Teneinde te komen tot een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers heeft zij aan het Europees Parlement een voorstel gedaan voor het uitvaardigen van een richtlijn met nieuwe regels over vaderschapsverlof en niet-overdraagbaar ouderschapsverlof.

    9 April 2019