Menu

Toegankelijke rechtshulp

Iedereen die vragen heeft over zijn rechtspositie of die verwikkeld is in een juridisch geschil moet in staat zijn dat juridisch advies of die bijstand in een procedure te verkrijgen. Advocatenkantoor Dijkgraaf wil daarom laagdrempelige rechtshulp bieden. Wij richten ons op alle rechtzoekenden, maar zeker ook op hen voor wie de toegang tot het recht niet vanzelfsprekend is.

Bij de aanpak van een zaak streeft uw advocaat naar een duurzame oplossing van uw probleem. Wij hebben pas een 'duurzame oplossing' bereikt als u geruime tijd na afronding van het geschil terugkijkt en ook dan nog tevreden bent met de behandeling van uw zaak.

Advocatenkantoor Dijkgraaf is gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, sociale zekerheid en het onderwijsrecht.

De WNRA

Voor het verzorgen van opleidingen over de WNRA werkt ons kantoor samen met het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (KNRA).

Voor meer informatie over ons aanbod aan opleidingen zie www.knra.nl en https://www.segment.nl/academies/5/wnra-academie

Lees meer

Contact

Hebt u een vraag of wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Contactpagina

Nieuws

  • Een werkneemster die haar oude baan opzegt in het vertrouwen dat zij bij haar nieuwe werkgever mag beginnen, heeft recht op een schadevergoeding als de nieuwe werkgever in weerwil van de eerder gewekte verwachtingen de (nieuwe) arbeidsovereenkomst nog voor de eerste werkdag opzegt, aldus de Rechtbank Gelderland (zie ECLI:NL:RBGEL:2018:5741)

    31 January 2019
  • Op 5 oktober 2018 heeft de Hoge Raad bepaald dat een werknemer die twee jaar voor de AOW-datum wordt ontslagen toch recht heeft op de volledige transitievergoeding. Nu de wetgever in artikel 7:673 BW heeft gekozen voor een dwingend voorgeschreven abstract en gestandaardiseerd stelsel, waarin de wijze van berekening nauwkeurig is voorgeschreven, is er voor de rechter nauwelijks ruimte de hoogte van de vergoeding op gronden van redelijkheid en billijkheid aan te passen.

    10 January 2019