Menu

Stimuleringspremie en levensloop

De Centrale Raad van Beroep heeft op 22 november 2018 beslist dat ambtenaren van de Belastingdienst die voorafgaand aan hun pensionering levensloopverlof genoten, en in het kader van de zogeheten SWITCH-regeling eerder met ontslag wilden gaan, recht hebben op de stimuleringspremie. De Belastingdienst was van mening dat deze ambtenaren geen recht hadden op de stimuleringspremie omdat ze al een afscheidsreceptie hadden gehad en (dus) toch al zouden vertrekken. Die argumentatie volgt de Centrale Raad van Beroep dus niet.

Vindplaats: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3873