Menu

Geen ontslag bij onvoldoende specifiek herplaatsingsonderzoek

Op 20 september 2018 heeft de Centrale Raad van Beroep zich uitgelaten over de eisen die zij stelt aan het onderzoek naar de herplaatsing van een arbeidsongeschikte ambtenaar.

Volgens vaste rechtspraak (uitspraak van 8 mei 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1579) moeten voorschriften over het herplaatsingsonderzoek nauwgezet worden nageleefd. Het onderzoek moet zorgvuldig worden uitgevoerd, waarbij elke reële mogelijkheid tot herplaatsing moet worden aangegrepen. Ook mogelijkheden van functies waar de voorkeur van de ambtenaar niet in eerste instantie naar uitgaat dienen te worden onderzocht. Van belang is voorts dat als zich een passende functie voordoet, de ambtenaar daarop daadwerkelijk moet worden geplaatst. Het is te vrijblijvend om de ambtenaar op dat soort functies slechts te laten solliciteren.

In deze zaak ging het om een langdurig arbeidsongeschikte medewerker van Defensie. Die had op eigen initiatief op negentien functies binnen het Ministerie van Defensie gesolliciteerd, maar was nergens aangenomen. De staatssecretaris had zich beperkt tot het aanwijzen van een re-integratiebegeleider en een enkele keer bij een sollicitatie gebruik gemaakt van de zogenoemde voorkeursprocedure. De Raad acht deze instrumenten niet toereikend. Ze zijn hoofdzakelijk algemeen ingezet en te weinig specifiek en dus mocht geen ontslag worden verleend.