Menu

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengt aparte website in de lucht gericht op normalisering rechtspositie ambtenaren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aparte website in de lucht gebracht waarop u meer informatie kunt vinden over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wrna). De website is te benaderen via de volgende link: https://www.wnra.nl. Op deze website kunt u de meest recente informatie over de Wrna terugvinden. Ons kantoor kan u nader inzicht bieden in deĀ veranderingen die de Wrna met zich brengt enĀ adviseren over de consequenties.