Menu

CRvB oordeelt: subjectief dringende reden niet langer relevant voor beoordeling WW-uitkering ambtenaren

Na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d.d. 7 november 2018 kan geconcludeerd worden, dat voor de beoordeling of de werknemer verwijtbaar is geworden, niet meer relevant is of diens werkgever voldoende voortvarend heeft gehandeld. Deze zogeheten ‘subjectieve dringendheid’ is telt namelijk niet meer mee voor de beoordeling of al dan niet van verwijtbare werkloosheid sprake is.

 

Link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3467