Menu

Behoud van de vaste toelage onregelmatige dienst (TOD) bij 55 jaar en ouder

Behoud van de vaste toelage onregelmatige dienst (TOD) bij 55 jaar en ouder

De huidige praktijk van de Belastingdienst/Douane, die inhoudt dat de vaste toelage onregelmatige dienst bij 55 jaar en ouder (TOD 55+) behouden blijft ook al werkt de ambtenaar niet (meer) in onregelmatige dienst, is conform de regelgeving (artikel 17 lid 4 BBRA 1984). Het daarmee strijdige rijksbeleid – in regelmatige dienst tewerkgesteld worden, betekent het einde van die vaste toelage – is dat niet.

Dit is de uitkomst van een arbitrageprocedure die de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel in het Departementaal georganiseerd overleg Financiën in overleg met de werkgever hebben aangebracht bij de commissie. Uitsluitend met een wijziging van de regelgeving, en dus na overleg én overeenstemming met de vakorganisaties, kan de regeling omtrent de TOD 55+ gewijzigd worden.