Menu

Medezeggenschap

De Wet op de Ondernemingsraden biedt het overheidspersoneel de wettelijke basis voor de invulling van de medezeggenschap. Voor het daadwerkelijk beïnvloeden van de inrichting van de eigen organisatie is een gedegen kennis van de wettelijke bevoegdheden onontbeerlijk. Wij bieden ondernemingsraden de juridische ondersteuning die hiervoor nodig is.

Nieuws