Menu

Samenloop zwangerschapsverlof en vakantie in het onderwijs

Op 13 december 2018 heeft de rechtbank Oost-Brabant (in een niet gepubliceerde uitspraak) geoordeeld dat artikel 15.1 lid 7 van de cao Voortgezet Onderwijs (2016) in strijd kan zijn met het bepaalde in artikel 7:646 lid 12 in het Burgerlijk wetboek.

Concreet stelde de rechtbank dat het niet uitmaakt of er sprake is van samenloop van het zwangerschaps- en bevallingsverlof tijdens de zomervakantie of een van de andere schoolvakantie. In alle gevallen moet de onderwijswerkgever er voor zorgen dat de zwangere/net bevallen docente voldoende gecompenseerd wordt door haar van diverse taken te ontlasten.