Menu

Herplaatsing in een andere functie met een vermindering van salaris als gevolg geeft geen recht op een transitievergoeding

Een leerkracht in het primair onderwijs verdiende met een werktijdfactor van 1,0 een salaris van € 3.313 bruto per maand. Op de arbeidsovereenkomst is de cao voor het primair onderwijs van toepassing.

Na langdurige ziekte wordt zij blijvend ongeschikt voor het eigen werk en voor die functie ontslag verleend. Met ingang van diezelfde datum is zij bij diezelfde werkgever voor onbepaalde tijd benoemd tot onderwijsassistente met een werktijdfactor van 0,8 en een salaris van € 1.706,40 bruto per maand.

Verrekenen van vakantiedagen in het onderwijs

De Centrale Raad van Beroep heeft op 26 maart 2020 een uitspraak gedaan over de opbouw van verlofrechten van een docent in het voortgezet onderwijs, die pas per 1 september en niet per 1 augustus in dienst is gekomen.

Volgens de Centrale Raad moet de werkgever, nu de docent niet het gehele (nieuwe) schooljaar in dienst van de school is geweest, de aanspraak op vakantieverlof over het nieuwe schooljaar vaststellen aan de hand van het bepaalde in artikel 14.1, tweede lid, van de CAO VO.

Verrekenen van vakantiedagen in het onderwijs

De Centrale Raad van Beroep heeft op 26 maart 2020 een uitspraak gedaan over de opbouw van verlofrechten van een docent in het voortgezet onderwijs, die pas per 1 september en niet per 1 augustus in dienst is gekomen.

Volgens de Centrale Raad moet de werkgever, nu de docent niet het gehele (nieuwe) schooljaar in dienst van de school is geweest, de aanspraak op vakantieverlof over het nieuwe schooljaar vaststellen aan de hand van het bepaalde in artikel 14.1, tweede lid, van de CAO VO.

Lesgeven dient in principe klassikaal plaats te vinden

Een lerares geschiedenis werkzaam in het openbaar onderwijs werd onder meer verweten dat zij ten onrechte meerdere keren niet een voldoende aantal uren les aan haar leerlingen van de vijfde klas van het voortzet onderwijs heeft gegeven. De lerares verweerde zich met de stelling dat zij haar leerlingen naar huis had gestuurd om hen zelfstandig aan onderzoeksopdrachten te laten werken. Op dat moment was zij, aldus de lerares, in het schoolgebouw aanwezig en voor haar leerlingen bereikbaar.

De herbenoemingsverplichting voor eigen wachtgelders

Het is de tijd van de jaarverslaglegging. En dus komt ook de accountant weer op bezoek. Dat is het moment dat u geconfronteerd kunt worden met een tekortkoming in de naleving van de zogenaamde herbenoemingsverplichting voor eigen wachtgelders. In dit artikel in BSM Basisschoolmanagement geeft mr. Bas Vorstermans een uitleg van deze regelgeving.

Klik hier voor het volledige artikel uit BSM Basisschoolmanagement

Wet meldplicht datalekken: hoe zit het ook alweer?

Schoolbesturen kampen in de praktijk vaak met vragen over privacy in en rondom de school. Hoe moet de school omgaan met persoonlijke gegevens van ouders en leerlin- gen en welke gevolgen heeft de Wet meldplicht datalekken voor de schoolleiding? In dit artikel gaat het om de belangrijkste juridische aspecten rondom privacy.

Klik hier voor het volledige artikel uit BSM Basisschoolmanagement

Negatief bindend studieadvies na de propedeutische fase niet mogelijk

Er is de laatste tijd veel te doen geweest over het bindend studieadvies (afgekort BSA of NBSA). Bij zijn afscheid van het CBHO in 2016 gaf onderwijsrechter Ben Olivier nog aan dat onderwijsinstellingen met het bindend studieadvies aan de haal waren gegaan. Inmiddels is duidelijk dat het geven van een bindend studieadvies in het tweede jaar niet mogelijk is.

Vervanging in het onderwijs: “Schoolbesturen doen er goed aan niet af te wachten”

Er is de laatste jaren veel te doen over de vervangingsproblematiek. Het was een terugkerend hot item in het gesprek tussen werkgevers en werknemers en een vruchtbare bron van onenigheid en verdeeldheid. Recent nog greep de minister opnieuw in, hetgeen leidde tot weer een aanpassing van de regels. Maar of daarmee het boek gesloten kan worden… Wat is er gebeurd, wat is de stand van zaken en wat staat ons te doen?

Boek Wet Werk en Zekerheid in het onderwijs

Voor schoolleiders in het primair en speciaal onderwijs is een handboek verschenen dat gaat over de Wet Werk en Zekerheid in het onderwijs. Dit compacte boek geeft inzicht in de belangrijkste wet- en regelgeving als het gaat om ontslag, flexarbeid en WW. Uiteraard komt daarbij ook de nieuwe cao po uitgebreid aan bod. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en juridische uitspraken wordt de lezer door auteur Noor Dietvorst meegenomen door het woud van de nieuwe regelgeving.

Pages