Menu

Negatief bindend studieadvies na de propedeutische fase niet mogelijk

Er is de laatste tijd veel te doen geweest over het bindend studieadvies (afgekort BSA of NBSA). Bij zijn afscheid van het CBHO in 2016 gaf onderwijsrechter Ben Olivier nog aan dat onderwijsinstellingen met het bindend studieadvies aan de haal waren gegaan. Inmiddels is duidelijk dat het geven van een bindend studieadvies in het tweede jaar niet mogelijk is.

Nog geen duidelijkheid was er over de vraag of het studieadvies ook gebaseerd mag worden op resultaten behaald na de propedeutische fase. Gelet op de formulering van artikel 7.8b eerste lid WHW zou je denken dat het evident is dat dit niet mag. Toch dacht Aeres Hogeschool daar anders over. In haar onderwijs- en examenregeling is namelijk een bepaling opgenomen op grond waarvan bij vrijstelling voor (een gedeelte van) de propedeutische fase gekeken wordt naar de behaalde resultaten in het eerste jaar van inschrijving. Dat eerste jaar is in de praktijk dus het tweede jaar en onderdeel van de postpropedeutische fase.

Bij uitspraak van 17 februari 2017 (zaaknummer 2016/247) heeft het CBHO hier een streep door gezet. De student moet tot zijn opleiding worden toegelaten en de hogeschool zal haar regelingen moeten aanpassen.