Menu

Lesgeven dient in principe klassikaal plaats te vinden

Een lerares geschiedenis werkzaam in het openbaar onderwijs werd onder meer verweten dat zij ten onrechte meerdere keren niet een voldoende aantal uren les aan haar leerlingen van de vijfde klas van het voortzet onderwijs heeft gegeven. De lerares verweerde zich met de stelling dat zij haar leerlingen naar huis had gestuurd om hen zelfstandig aan onderzoeksopdrachten te laten werken. Op dat moment was zij, aldus de lerares, in het schoolgebouw aanwezig en voor haar leerlingen bereikbaar.

De rechter stelde vast dat de schoolleiding noch had ingestemd met deze lesmethode, noch dat haar collega’s op eenzelfde wijze handelden, noch dat ter zake schoolbeleid was geformuleerd. De rechter oordeelde dat de lerares op ontoelaatbare wijze zelfstandig de vrijheid had genomen om niet klassikaal les te geven. Aan hem drong zich een beeld op van zwervende leerlingen en een onvindbare docente. Dit verwijt in samenhang met drie andere verwijten waren dusdanig dat de schoolleiding terecht strafontslag aan de lerares heeft verleend.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:5363