Menu

Boek Wet Werk en Zekerheid in het onderwijs

Voor schoolleiders in het primair en speciaal onderwijs is een handboek verschenen dat gaat over de Wet Werk en Zekerheid in het onderwijs. Dit compacte boek geeft inzicht in de belangrijkste wet- en regelgeving als het gaat om ontslag, flexarbeid en WW. Uiteraard komt daarbij ook de nieuwe cao po uitgebreid aan bod. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en juridische uitspraken wordt de lezer door auteur Noor Dietvorst meegenomen door het woud van de nieuwe regelgeving. Ook voor scholen uit het openbaar onderwijs is dit boek relevant vanwege het feit dat de ambtenarenstatus zal gaan verdwijnen en de Wet Werk en Zekerheid ook van toepassing zal gaan zijn op het openbaar onderwijs.

 Bestellen