Menu

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Elke advocaat is wettelijk verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Ook ons kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De advocaat is verzekerd voor aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht. Deze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

Wilt u hierover meer informatie neemt u dan telefonisch of per e-mail contact met ons op.