Menu

Doorwerken na AOW leeftijd

Een werkneemster van Pro Rail vraagt om te mogen doorwerken na haar AOW leeftijd. In haar geval is die leeftijd 66 jaar. Zij wil nog twee jaar doorwerken tot haar 68e jaar, omdat zij op die leeftijd pas aanspraak kan maken op een aanvullend pensioen van het Spoorwegpensioenfonds.

In de toepasselijke cao staat dat de werkgever een doorwerkverzoek inwilligt, mits het bedrijfsbelang zich er niet tegen verzet. Dit verzoek wordt geweigerd, omdat het voor ProRail van belang is om mee te gaan met de veranderingen, het nodig is te verjongen en om duurzame optimale inzetbaarheid van de werknemers te bevorderen. In het arrest van 14 januari 2020 zegt het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden dat die afwijzingsgrond veel te algemeen is. ProRail had duidelijk moeten maken waarom specifiek dit doorwerkverzoek in de weg staat aan verjonging van de organisatie.

Zie de volledige uitspraak https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:304