Menu

De verzuim-ontzorg-verzekering voor het MKB vanaf 1 januari 2020 beschikbaar

Op 20 december 2018 sloot de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met de werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars het zogenaamde Kaderconvenant MKB verzuim-ontzorg-verzekering (zie Staatscourant 7984, van 15 februari 2019).

In dit convenant is afgesproken dat werkgevers in het MKB door een te kiezen verzekeraar ondersteund (“ontzorgd”) kunnen worden bij de uitvoering van hun verplichtingen in het kader van het begeleiden van zieke werknemers.

Deze verzekering is vanaf 1 januari 2020 beschikbaar en heeft als voornaamste voordeel voor de werkgever dat deze verzekering “Poortwachterproof” is. Dit betekent dat de werkgever die alle afspraken met de verzekeraar nakomt geacht wordt de Wet poortwachter te hebben nageleefd. De werkgever loopt dan dus geen risico meer op het verlengen van de loondoorbetalingsplicht.

Voor informatie kunnen werkgevers terecht bij het Verbond van Verzekeraars.