Menu

Jacques Dijkgraaf


Advocaat

Al vanaf zijn afstuderen is Jacques werkzaam in de rechtshulpverlening. Eerst als juridisch adviseur bij het Bureau voor Rechtshulp en daarna bij twee vakorganisaties voor ambtenaren en onderwijspersoneel. Sinds februari 2001 is hij werkzaam als advocaat. Hij adviseert ambtenaren werkzaam in de sectoren rijk, gemeenten en politie en werknemers in het onderwijs.

 

Lidmaatschappen

  • Haagse Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten
  • Vereniging Sociale Advocaten Nederland (VSAN)
  • Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN)
  • Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR)
  • Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandverleners in het Onderwijs (VARO) 

 
 

Mr. J.P.L.C. Dijkgraaf heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- ambtenarenrecht

- arbeidsrecht

- onderwijsrecht

 Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.