Menu

De WNRA

De invoering per 1 januari 2020 van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren leidt er toe dat:

  • de interne aanpak van meningsverschillen tussen ambtenaar en overheidswerkgever over de aard en omvang van de gemaakte afspraken, opnieuw moet worden ingericht.
  • De geschillen tussen de overheidswerkgever en de ambtenaar worden aan andere rechters/instanties voorgelegd en er gelden nieuwe termijnen;
  • De onderhandelingen over de collectieve arbeidsvoorwaarden niet meer exclusief zijn voorbehouden aan de in de wet genoemde vertegenwoordigers van ambtenaren;
  • De positie van de ondernemingsraad in het nieuwe krachtenveld gaat wijzigen.

Voor het verzorgen van opleidingen over deze nieuwe wet werkt Advocatenkantoor Dijkgraaf samen met het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (KNRA).

Voor meer informatie over ons aanbod zie www.knra.nl