Menu

Rechtshulp doven

Advocatenkantoor Dijkgraaf is samen met Advocatenkantoor Wigger een samenwerkingsverband aangegaan met Dovenschap, de grootste onafhankelijke vereniging voor dove mensen, met het doel een laagdrempelige voorziening in het leven te roepen die de leden van Dovenschap de kans biedt hun juridische vragen via het internet aan een advocaat voor te leggen. Die voorziening is het Rechtshulploket.

Op de website van Dovenschap is een vragenformulier opgenomen, toegelicht met een tekst en een filmpje met gebarentaal, waarin het lid van Dovenschap een vraag kan stellen over tolkvoorzieningen voor doven, maar ook over andere rechtsgebieden, zoals onderwijsrecht, consumentenrecht, of familierecht. Wij gaan, samen met Advocatenkantoor Wigger, met die vragen aan de slag.

Het antwoord op uw eerste vraag is gratis. Heeft uw vraag een verdere behandeling nodig, dan overleggen wij met u over de benodigde rechtsbijstand en de kosten die daar aan verbonden zijn. Heeft u een vraag? Vul dan het contactformulier in onder aan deze pagina. Uw vraag komt dan direct bij ons of bij Advocatenkantoor Wigger terecht. Wij helpen u graag verder.

Als wij niet beschikken over de voor uw vraag benodigde kennis, dan gaan we samen met u op zoek naar een collega-advocaat die wel thuis is op dat rechtsgebied.

Dovenschap

Dovenschap behartigt de belangen van doven en gebarentaalgebruikers. De vereniging streeft naar een maatschappij waarin doven worden gezien als zelfbewuste en betrokken burgers die dezelfde rechten, verantwoordelijkheden, mogelijkheden en levenskwaliteit hebben als ieder ander. Dovenschap richt zich daarom niet alleen op dove mensen, maar ook op direct betrokkenen, zoals partners, kinderen en ouders. Daarnaast houdt de vereniging contact met zorgverleners en het bredere publiek.

 

Video via Dovenschap.nl