Menu

WSNP/schuldsanering

In het geval van ernstige schuldenproblematiek kunt u een beroep doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening of als dit niet lukt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP). Doorloopt u het schuldsaneringstraject succesvol dan wordt na afloop aan u een "schone lei" verleend en bent u vanaf dat moment schuldenvrij. 

In beide trajecten kunnen er geschillen ontstaan. Wordt u niet toegelaten tot (één van) beide regelingen, wordt u aangesproken op het niet nakomen van uw verplichtingen (bijvoorbeeld vanwege een verschil van mening over uw medische gesteldheid) en wordt daarom tot een verlenging besloten of wordt zelfs tot voortijdige beëindiging besloten, dan kunt u tegen die beslissing rechtsmiddelen aanwenden. Ons kantoor kan u hierin bijstaan, ook als er een korte beroepstermijn in het spel is.