Menu

Sociale zekerheid/sociale voorzieningen

Als ambtenaar of werkgever kunt u te maken krijgen met kwesties als arbeidsongeschiktheid, pensioen en werkloosheid. Ons kantoor heeft geruime ervaring met kwesties op het gebied van sociaal zekerheidsheidsrecht, waaronder de WW WIA/WAO en de Ziektewet. Wij staan zowel werkgevers als werknemers en uitkeringsgerechtigden bij.

Bij sociale voorzieningen valt te denken aan een uitkering op grond van de Participatiewet (bijstandsuitkering) of Wajong, de AWBZ of PGB en geschillen over de hoogte, terugvordering of verrekening van zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag. Wij hebben extra aandacht voor personen die financieel en sociaal minder draagkrachtig zijn.