Menu

Personen- en familierecht

Bij familierechtelijke geschillen is er vaak sprake van een gevoelige kwestie. Wij kunnen u bijstaan in een bemiddelingspoging, maar ook tijdens een rechtszaak. Wij verlenen onder meer bijstand in echtscheidingszaken, alimentatiezaken, verdeling van pensioenaanspraken, adoptie en stiefouderschap, erkenning en ontkenning vaderschap, huwelijkse voorwaarden, naamswijziging, boedelverdeling, bewind, mentorschap en curatele en Internationale Kinderontvoering.