Menu

Jeugdrecht

Bij het jeugdrecht staat de minderjarige centraal. Afhankelijk van de aard van de zaak kunnen wij zowel de ouder(s) als de minderjarige bijstaan. U kunt hierbij denken aan zaken omtrent gezag, omgangsregelingen en ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, voogdij, afstammingskwesties, geschillen met Jeugdbescherming en klachten over de Raad voor de Kinderbescherming.