Menu

Jeugdrecht

Bij het jeugdrecht staat de minderjarige centraal. Afhankelijk van de aard van de zaak kunnen wij zowel de ouder(s) als de minderjarige bijstaan. U kunt hierbij denken aan zaken omtrent gezag, omgangsregelingen en ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, voogdij, afstammingskwesties, geschillen met Jeugdbescherming en klachten over de Raad voor de Kinderbescherming. 

Nieuws

  • 30-12-2019

    Op 1 januari 2020 start de rechtbank Limburg met het Schuldenloket. Het Schuldenloket moet er toe leiden dat mensen met schulden eerder worden gezien en gehoord, zodat er ook gemakkelijker gewerkt kan worden aan een passende oplossing.