Menu

Medezeggenschap

Ons kantoor voorziet medezeggenschapsraden van advies omtrent hun recht en inspraak op gebieden als huisvesting, benoeming van bestuurders, inrichting van het onderwijs en andere kwesties die op bestuurlijk niveau spelen. 

Nieuws