Menu

U bent leerling, deelnemer of student

Ons kantoor staat (ouders van) leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs, deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en studenten aan het hoger onderwijs (HBO en universitair) bij.

Bij het voortgezet onderwijs kunt u denken aan geschillen omtrent plaatsing en toelating, verwijdering, vrijstelling en de Leerplichtwet.

Studenten aan een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs kunnen onder meer worden bijgestaan in geschillen omtrent inschrijving, verwijdering (al dan niet op basis van een negatief bindend studieadvies of een Iudicium Abeundi), fraude, studieresultaten en voorzieningen in verband met een medische beperking. Daarnaast staan wij bij in geschillen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over (het recht op) studiefinanciering.

Wij werken samen met diverse studentenorganisaties.

Nieuws