Menu

U bent werknemer

Of u nu geconfronteerd wordt met een ontslag op staande voet, een reorganisatie, een ontslag wegens ziekte, het inroepen van een concurrentiebeding of een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden; in al deze gevallen kan ons kantoor u adequaat bijstaan. Wij voorzien u van deskundig advies en staan u, zo nodig, in rechte bij.

Nieuws

  • 31-01-2019

    Een werkneemster die haar oude baan opzegt in het vertrouwen dat zij bij haar nieuwe werkgever mag beginnen, heeft recht op een schadevergoeding als de nieuwe werkgever in weerwil van de eerder gewekte verwachtingen de (nieuwe) arbeidsovereenkomst

  • 16-11-2018

    Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 6 november 2018 een belangwekkende uitspraak gedaan over de verantwoordelijkheid van de werkgever om de werknemer in staat te stellen zijn vakantieverlof te genieten (vindplaats ECLI:EU:C:2018:874