Menu

U bent werknemer

Of u nu geconfronteerd wordt met een ontslag op staande voet, een reorganisatie, een ontslag wegens ziekte, het inroepen van een concurrentiebeding of een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden; in al deze gevallen kan ons kantoor u adequaat bijstaan. Wij voorzien u van deskundig advies en staan u, zo nodig, in rechte bij.

Nieuws

  • 16-11-2018

    Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 6 november 2018 een belangwekkende uitspraak gedaan over de verantwoordelijkheid van de werkgever om de werknemer in staat te stellen zijn vakantieverlof te genieten (vindplaats ECLI:EU:C:2018:874