Menu

OR en medezeggenschap

De medezeggenschap speelt een belangrijke rol in de onderneming. Het is een belangrijke gesprekspartner voor de werkgever in te nemen beslissingen over beleid op het gebied van bijvoorbeeld reorganisaties, werktijdenregelingen, ziekteverzuim en pensioenen. Ons kantoor voorziet zowel werkgevers als medezeggenschapsorganen van deskundig advies op voormelde terreinen. Voor vragen over het instemmings-, advies- en consultatierecht kunt u zeker bij ons terecht.

Nieuws

  • 31-01-2019

    Een werkneemster die haar oude baan opzegt in het vertrouwen dat zij bij haar nieuwe werkgever mag beginnen, heeft recht op een schadevergoeding als de nieuwe werkgever in weerwil van de eerder gewekte verwachtingen de (nieuwe) arbeidsovereenkomst

  • 16-11-2018

    Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 6 november 2018 een belangwekkende uitspraak gedaan over de verantwoordelijkheid van de werkgever om de werknemer in staat te stellen zijn vakantieverlof te genieten (vindplaats ECLI:EU:C:2018:874