Menu

Lid ondernemingsraad

Als lid van de ondernemingsraad heeft u een bijzondere positie en gelden andere ontslagregels. Daarnaast speelt er geheimhouding en kan er sprake zijn van gevoelige kwesties. Wij voorzien u van professionele ondersteuning en hebben oog voor uw individuele belangen. 

Nieuws

  • 31-01-2019

    Een werkneemster die haar oude baan opzegt in het vertrouwen dat zij bij haar nieuwe werkgever mag beginnen, heeft recht op een schadevergoeding als de nieuwe werkgever in weerwil van de eerder gewekte verwachtingen de (nieuwe) arbeidsovereenkomst

  • 16-11-2018

    Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 6 november 2018 een belangwekkende uitspraak gedaan over de verantwoordelijkheid van de werkgever om de werknemer in staat te stellen zijn vakantieverlof te genieten (vindplaats ECLI:EU:C:2018:874