Menu

Rechtspositie ambtenaar

Strafontslag, een verkeerde inschaling, een eenzijdige verplaatsing, afgewezen kostendeclaraties, het stopzetten van uw toelage onregelmatige dienst. Allemaal zaken waar u mee te maken kan krijgen als u ambtenaar bent. Of u nu bij de Politie, Defensie, de Belastingdienst/Douane, een ministerie, een zelfstandig bestuursorgaan, het waterschap, een provincie of een gemeente werkt. Wij kennen uw rechtpositie en staan u bij in geschillen met uw overheidswerkgever.

Nieuws