Menu

22 november 2017: Passend onderwijs vanuit juridisch perspectief: waar moet u op letten?

 

Aanmelding scholing Passend onderwijs vanuit juridisch perspectief  

Op 22 november 2017 biedt Annie Wigger in samenspraak met Advocatenkantoor Dijkgraaf u de mogelijkheid deel te nemen aan een kleinschalige bijeenkomst over de complexe juridische regels van passend onderwijs. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt ingezoomd op de huidige regelgeving, waarbij veel ruimte is voor inbreng vanuit de deelnemers en verkenning van uw strategische mogelijkheden. De groep bevat maximaal 10 deelnemers.

De huidige regelgeving rondom passend onderwijs met betrekking tot toelating, verwijdering en het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP) van zorgleerlingen is complex. U kunt er, als bestuurder, directeur of schoolleider in het primair, speciaal of voortgezet onderwijs gemakkelijk het spoor in bijster raken. Advocaten Annie Wigger en Noor Dietvorst maken op 22 november 2017 alle facetten van passend onderwijs voor u begrijpelijk en behandelen ook actualiteiten vanuit de jurisprudentie, zoals de wijze waarop de Geschillencommissie Passend Onderwijs toetst en de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de toelaatbaarheidsverklaring.

Te behandelen onderwerpen zijn o.a.:

  • Specifieke knelpunten in wetgeving rondom passend onderwijs: hoe is de stand van zaken na de invoering per 1 augustus 2014 en waar zitten de valkuilen voor schoolbesturen?
  • De uitwerking van passend onderwijs  in de praktijk: ken je rechten en plichten als schoolbestuur De gescheiden procedures voor de verwijdering en de toelaatbaarheid bij verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs.
  • De taken van de Geschillencommissie Passend Onderwijs en de Landelijke bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (v) so en sbo.
  • Hoe is de relatie met het samenwerkingsverband en wat mag u verwachten van het samenwerkingsverband?
  • Do’s en don’ts bij toelating, verwijdering en het opstellen van een OPP
  • Aandacht voor de behandeling van specifieke casussen vanuit de praktijk en uw huidige protocol toelating & verwijdering  

Voorafgaand aan de cursus zal aan u een korte vragenlijst worden toegezonden om zo een optimaal beeld te krijgen van uw vragen en verwachtingen. Ook kunt u vooraf al een geanonimiseerde casus met probleemstelling indienen ter bespreking op de cursus.  

Wij kijken er naar uit u op deze bijeenkomst te mogen ontmoeten!

Wanneer: 22 november 2017 (aanvang 12.30 uur, eindtijd 16.30 uur)

 

Waar: Advocatenkantoor Dijkgraaf te Den Haag

 

Door wie: Annie Wigger & Noor Dietvorst

 

Voor wie: bestuurders, directeuren en schoolleiders in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs

 

Prijs: € 290,- per deelnemer exclusief BTW

 

Iedere deelnemer ontvangt gratis een exemplaar van het boek Onderwijsrecht van SDU

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet langer mogelijk.

.