Menu

1 november en 15 november 2017: kleinschalige bijeenkomst over de complexe rechtspositie van ouders en leerlingen

 

Aanmelding scholingsaanbod rechtspositie ouders en leerlingen: tweedaagse cursus

Op 1 november en 15 november 2017 biedt Advocatenkantoor Dijkgraaf u de mogelijkheid deel te nemen aan een kleinschalige bijeenkomst over de complexe rechtspositie van ouders en leerlingen. Ouders en leerlingen nemen een bijzondere positie in bij u op school. Hierdoor ontstaan er in de praktijk vaak juridische discussies over de vraag hoe deze rechtspositie door het schoolbestuur moet worden ingevoerd. Zaken zoals klachtrecht, aansprakelijkheid, informatierecht en privacy vormen de kenwaarden van deze rechtspositie.  Aan de hand van praktijkvoorbeelden en uw eigen inbreng wordt ingezoomd op de huidige regelgeving, waarbij veel ruimte is voor inbreng vanuit de deelnemers en verkenning van uw strategische mogelijkheden. Tevens wordt gecheckt of uw huidige protocollen nog wel up-to-date zijn. De groep bevat maximaal 10 deelnemers.

De eerste bijeenkomst op 1 november 2017 zoomt in op de informatievoorziening over het kind aan (gescheiden) ouders en hoe dit goed te regelen bij de toelating van de leerling.  Tevens komt aan bod hoe scholen bij toelating grip kunnen krijgen op de informatie betreffende het gezag over het kind. De privacywetgeving ten aanzien van het verwerken van leerlinggegevens en het verstrekken daarvan aan derden wordt in het kader van de nieuwe Europese wet- en regelgeving ook behandeld: centraal staat hier de vraag wat u moet gaan vastleggen, hoe dat moet plaatsvinden en binnen welke termijn.  Tot slot komt de vraag aan bod hoe u om dient te gaan met medicijngebruik op school en welke zorgplicht u daarbij heeft.

De tweede bijeenkomst op 15 november 2017 behandelt de rechten en plichten bij toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen, die in het kader van passend onderwijs grondig zijn gewijzigd. Aan bod komt tevens ook de aansprakelijkheid van schoolbesturen bij schending van uw zorgplicht als het gaat om een incident waar de school bij betrokken is geweest of een leerachterstand, en de klachtenregeling en de wijze waarop deze centraal dient te staan binnen uw organisatie.

Te behandelen onderwerpen zijn o.a.:

  • Hoe om te gaan met de informatievoorziening aan (gescheiden) ouders: wat mag wel en wat mag niet? 
  • De gezagsituatie over het kind: kan de gescheiden ouder het kind wel of niet aanmelden op school?  
  • Welke gevolgen heeft de nieuwe privacywetgeving voor het huidige privacy protocol op school en waar moet u op letten?
  • Hoe is de toelating en verwijdering juridisch geregeld?
  • Do’s en don’ts bij incidenten op school: hoe kunt u aansprakelijkheidsclaims voorkomen, en hoe werkt de klachtenregeling precies? 
  • Aandacht voor de behandeling van specifieke casussen vanuit de praktijk

Voorafgaand aan de cursus zal aan u een korte vragenlijst worden toegezonden om zo een optimaal beeld te krijgen van uw vragen en verwachtingen.

Wij kijken er naar uit u op deze bijeenkomst te mogen ontmoeten!

Wanneer: 1 november en 15 november 2017 (aanvang 12.30 uur, eindtijd 16.30 uur)

 

Waar: Advocatenkantoor Dijkgraaf te Den Haag

 

Door wie:

1 november 2017: Jacqueline Choufour-Van der Wel en Noor Dietvorst

15 november 2017: Jacques Dijkgraaf en Bas Vorstermans

 

Voor wie: bestuurders, directeuren en schoolleiders in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs

 

Prijs: € 290,- per dagdeel per deelnemer exclusief BTW. 15% korting in geval van aanmelding voor beide bijeenkomsten. U ontvangt bij deelname een exemplaar van het basisboek Onderwijsrecht van SDU dat recent is verschenen.

 

.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet langer mogelijk

 

.