Menu

WNRA gaat door per 1 januari 2020

In het Staatsblad 2019,385 is het Besluit van 24 oktober 2019 gepubliceerd, waarin het tijdstip wordt vastgesteld waarop de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en alle uitvoeringsregelgeving (de Aanpassingswet Wnra, het Aanpassingsbesluit Wnra en het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017) in werking treedt. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-385.html.

Het is nu ook echt officieel: Per 1 januari 2020 gaat de arbeidsverhouding van heel veel ambtenaren beheerst worden door het civiele arbeidsrecht.

Voor meer informatie kunt u bij ons kantoor terecht.

Voor scholingen over die ingrijpende transitie werken wij samen met het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (zie www.knra.nl).