Menu

Werkgever moet bewijzen dat werknemer geen aanspraak mag maken op het bij de functie behorende normloon

In de cao voor de Houtverwerkende industrie is bepaald dat de werknemer die aan de eisen van zijn functie voldoet het bij die functie behorende normloon ontvangt. Voor een lager salaris dan dit normloon is slechts plaats bij werknemers zonder opleiding en ervaring die voor het eerst in de bedrijfstak gaan werken, of bij werknemers die nog niet aan de functie-eisen voldoen. Salariƫring conform het normloon is dus de hoofdregel.

In het arrest van 30 augustus 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1294) heeft de Hoge Raad bepaald dat in het geval de werknemer zegt dat hij wel aan de eisen voldoet en hem het normloon toekomt, de werkgever moet bewijzen waarom die stelling niet klopt en de werknemer slechts recht heeft op een aanloopsalaris.