Menu

Voorstel wijziging griffierecht

Op https://www.internetconsultatie.nl/griffierechten is ter internetconsultatie gepubliceerd een voorstel van wet tot Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken.
Reacties kunnen tot en met 30 september 2019 worden ingediend.

Met dit wetsvoorstel worden meerdere categorieën in het griffierechtenstelsel geïntroduceerd:
- de huidige griffierechtcategorie van vorderingen van €500 tot €12.500 wordt opgesplitst in vier categorieën;
- de griffierechten voor rechtspersonen en burgers in de categorieën tot €5.000 worden dichter bij elkaar gebracht;
- de griffierechten voor vorderingen van €5.000 of meer worden verhoogd.

Hierdoor dalen de tarieven voor de lagere vorderingen en komt de hoogte van het griffierecht beter in verhouding te staan tot de hoogte van de vordering.
De minister wil aldus het MKB tegemoet komen die nu nog veel kleine onbetaalde vorderingen afschrijft, omdat een rechtelijke procedure niet loont.