Menu

Verrekenen van vakantiedagen in het onderwijs

De Centrale Raad van Beroep heeft op 26 maart 2020 een uitspraak gedaan over de opbouw van verlofrechten van een docent in het voortgezet onderwijs, die pas per 1 september en niet per 1 augustus in dienst is gekomen.

Volgens de Centrale Raad moet de werkgever, nu de docent niet het gehele (nieuwe) schooljaar in dienst van de school is geweest, de aanspraak op vakantieverlof over het nieuwe schooljaar vaststellen aan de hand van het bepaalde in artikel 14.1, tweede lid, van de CAO VO.

Concreet betekende dit dat de docent teveel vakantiedagen had genoten en die moesten worden verrekend. Dit nadeel was volgens de Centrale Raad het gevolg van de eigen keuze van de docent door zelf pas met ingang van 1 september om ontslag te verzoeken en niet per 1 augustus de dag waarop hij bij zijn nieuwe werkgever zou worden aangesteld.

Vindplaats: ECLI:NL:CRVB:2020:790