Menu

Strijd tegen frauderende werknemers beperkt door privacyregels

Op 12 augustus 2019 heeft de rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2019:6005) bepaalt dat schoenenwinkel Manfield een werkneemster niet mag verplichten via een scan van haar vingerafdruk te werken met een autorisatiesysteem voor de kassa.

De schoenenwinkel wilde aldus fraude door het eigen personeel voorkomen. Met het eerder gebruikte systeem van inlogcodes werd gemakkelijk onder een andere naam ingelogd en kon eventuele diefstal niet worden herleid tot de eigenlijke dader. Door een systeem van vingerscanautorisatie wordt een persoonsgebonden, onvervreemdbare autorisatiemethode ingevoerd, waardoor voormelde praktijk kan worden voorkomen, aldus de werkgever.

Juist daarom zegt de rechtbank; de vingerafdruk is zo op de persoon herleidbaar, dat die handelwijze in strijd is met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bovendien heeft de schoenenwinkel niet duidelijk gemaakt dat niet gekozen kon worden voor andere beveiligingsmethoden, zoals een cijfercode voor de kassa .