Menu

Slechte financiële positie onderneming staat niet in de weg aan verschuldigdheid transitievergoeding

In een ontbindingsprocedure voerde een schoonmaakbedrijf aan dat de financiële positie het niet toeliet een transitievergoeding te betalen. De rechtbank Noord-Holland oordeelde op 12 maart 2019 (ECLI:NL:RBNHO:2019:2030) dat de toestand van het bedrijf financieel niet florissant was, maar dat dit niet betekent dat de transitievergoeding niet betaald hoeft te worden. Betaling van de vergoeding in termijnen werd wel toegestaan.

Uitspraak