Menu

Schoolbestuur mag weigeren slapend dienstverband met zieke werknemer op te zeggen

Menig schoolbestuur ervaart de transitievergoeding bij de beƫindiging van een dienstverband als een (te) hoge financiƫle last.

In het geval van het ontslag van een zieke werknemer mag het schoolbestuur deze kosten in rekening brengen bij het UWV op grond van de Wet compensatie transitievergoeding.

Recent oordeelde de rechtbank Den Haag dat als gevolg van het voorhanden zijn van die compensatieregeling het betreffende schoolbestuur het dienstverband niet mocht laten doorlopen.

In een Limburgse zaak oordeelde de rechtbank Limburg (uitspraak 4 april 2019 zie ECLI:NL:RBLIM:2019:3208) echter dat die weigering van het schoolbestuur niet strijdig is met de norm van goed werkgeverschap. Ondanks dat het hier ging om een zieke werknemer, die 25 jaar in dienst was en al sinds oktober 2014 ziek was en aan hem op 2 oktober 2016 een WGA-uitkering was toegekend op basis van 100 procent arbeidsongeschiktheid.