Menu

Regels voor geboorteverlof partner wijzigen per 1 juli 2020

Op 1 juli 2020 wordt de Wet invoering extra geboorteverlof (Staatsblad 2018,451 en 452) van kracht. Met de wet worden in de Wet arbeid en zorg (WAZO) en enige andere wetten nieuwe rechten opgenomen met betrekking tot het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof voor partners.

Artikel 4.2 van de WAZO bepaalt dat de partner recht heeft op geboorteverlof met behoud van loon van één maal de arbeidsduur per week. Dit moet worden opgenomen gedurende een tijdvak van vier weken, te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling.

Daarnaast bestaat er recht op grond van artikel 4.2a WAZO een aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week). De partner moet het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind en de partner moet eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen.

Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt.

Zie voor meer informatie https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/aanvullend-geboorteverlof-voor-partners/index.aspx