Menu

PVV heeft persvoorlichter ten onrechte opgedragen dubbele piketdiensten te werken zonder vergoeding

Op 21 mei 2019 heeft het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep een beschikking gewezen in het geschil tussen de PVV en haar ontslagen persvoorlichter. De persvoorlichter vorderde in hoger beroep dat de Kantonrechter in eerste aanleg de vordering van de billijke vergoeding ten onrechte had afgewezen. Het hof is van oordeel dat de persvoorlichter hier terecht over klaagt. De PVV heeft in zijn rol van werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld jegens haar, omdat de PVV geen adequate en effectieve maatregelen heeft ondernomen om haar werkdruk te verlichten en haar is blijven verplichten dubbele piketdiensten te verrichten zonder vergoeding te betalen, ondanks dat hier meermalen om was gevraagd. Dit ernstig verwijtbaar handelen rechtvaardigt een billijke vergoeding van € 30.000,00 bruto.

Zie verder https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:1122