Menu

Over dwangsom wegens niet tijdig besluiten geen loonheffing verschuldigd

De overheid is verplicht tijdig een beslissing te nemen, ook als ze optreedt als werkgever van overheidspersoneel. Indien de overheidswerkgever nalatig blijft in het nemen van een besluit, kan de ambtenaar een ingebrekestelling zenden. Daarna heeft het bevoegd gezag nog twee weken de tijd voor het nemen van een besluit. Als er in die twee weken geen besluit wordt genomen, is de overheidswerkgever een dwangsom verschuldigd. Die kan oplopen tot een bedrag van € 1.260,-. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

De Hoge Raad heeft op 15 februari 2019 bepaald dat over die dwangsom geen loonheffing verschuldigd is, want het is geen loon in de zin van de wet.