Menu

Ook bijna AOW-er heeft recht op volledige transitievergoeding

Op 5 oktober 2018 heeft de Hoge Raad bepaald dat een werknemer die twee jaar voor de AOW-datum wordt ontslagen toch recht heeft op de volledige transitievergoeding. Nu de wetgever in artikel 7:673 BW heeft gekozen voor een dwingend voorgeschreven abstract en gestandaardiseerd stelsel, waarin de wijze van berekening nauwkeurig is voorgeschreven, is er voor de rechter nauwelijks ruimte de hoogte van de vergoeding op gronden van redelijkheid en billijkheid aan te passen.