Menu

Ontslag op staande voet frauderende ambtenaar blijft in stand

Op 1 juli 2020 heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat de gemeente Den Haag een van haar ambtenaren terecht op staande voet heeft ontslagen, want “Uit het onderzoek werd bekend dat de [werknemer] zich schuldig heeft gemaakt aan meerdere integriteitsschendingen. De [werknemer] heeft een actieve rol gehad in het inkoop- en facturatieproces, terwijl dit geen onderdeel is van zijn werkzaamheden in de functie van financial controller en hij hiervoor ook geen mandaat heeft.

Zo staat onder meer vast dat verschillende bedrijven facturen hebben ingediend bij de gemeente en betaald hebben gekregen, terwijl daarvoor geen prestaties zijn geleverd en de werknemer dienaangaande een actieve rol heeft vervuld, die zijn functie als controller te buiten ging. Zie ECLI:NL:RBDHA:2020:6156 : https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:6156