Menu

Nieuw toetsingskader voor algemeen verbindende voorschriften

Beslissingen die bijvoorbeeld de gemeente neemt op basis van de lokale Algemene politieverordening zijn beslissingen gebaseerd op een algemeen verbindend voorschrift (avv). Het is onder beperkte voorwaarden mogelijk om de geldigheid van zo’n avv aan te tasten in een bezwaar- en/of beroepsprocedure bij de rechter. Daar kan een burger of ondernemer belang bij hebben wanneer de onwelgevallige beslissing naar de regel van de avv correct is, maar aan de avv zelf bijvoorbeeld ernstige gebreken kleven. De Centrale Raad van Beroep heeft de toetsing van een avv in zijn uitspraak van 1 juli 2019 opnieuw inhoud gegeven: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:2016