Menu

Meer mensen met beperking aan het werk

Bij brief van 7 september 2018 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een breed offensief aangekondigd om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Daartoe stelt de regering voor de Participatiewet te wijzigen door:

- vereenvoudiging loonkostensubsidie;

- aanvraagmogelijkheid ondersteuning op maat (bijv. jobcoach)

- wegnemen administratieve knelpunten no-riskpolis/ziekmelding;

- vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie.

Deze wijzigingsvoorstellen zijn op 30 april 2019 voor internetconsultatie aangeboden.