Menu

Herplaatsing in een andere functie met een vermindering van salaris als gevolg geeft geen recht op een transitievergoeding

Een leerkracht in het primair onderwijs verdiende met een werktijdfactor van 1,0 een salaris van € 3.313 bruto per maand. Op de arbeidsovereenkomst is de cao voor het primair onderwijs van toepassing.

Na langdurige ziekte wordt zij blijvend ongeschikt voor het eigen werk en voor die functie ontslag verleend. Met ingang van diezelfde datum is zij bij diezelfde werkgever voor onbepaalde tijd benoemd tot onderwijsassistente met een werktijdfactor van 0,8 en een salaris van € 1.706,40 bruto per maand.

Werkneemster verzocht de werkgeven aan haar een (gedeeltelijke) transitievergoeding te betalen.

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 17 april 2020 (ECLI:NL:HR:2020:749 zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:749) uitgemaakt dat het wettelijke stelsel niet toelaat dat aanspraak ontstaat op een gedeeltelijke transitievergoeding bij een inkomensachteruitgang door herplaatsing in een functie met een lager salaris.

Herplaatsing in een andere passende functie (zonder urenverlies) is geen vorm van beëindiging als bedoeld in artikel 7:673 BW. Een dergelijke herplaatsing door de werkgever wordt in het wettelijke stelsel, blijkens artikel 7:669 lid 1 BW in verbinding met artikel 7:673 BW, juist gezien als een (in beginsel voorgeschreven) weg om te voorkomen dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.