Menu

Eerste ontbinding van arbeidsovereenkomst ambtenaar na de invoering van de WNRA

Zie Rechtbank Noord Nederland 26 maart 2020 (ECLI:NL:RBNNE:2020:1406)

Een hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen ergerde zich zo aan de bureaucratie binnen de universiteit dat hij besloot een eigen stichting op te richten met het doel via die stichting de subsidiegelden te ontvangen die eigenlijk voor de universiteit bedoeld waren.

Deze werknemer was al 25 jaar in dienst en had een heel goede naam binnen de universiteit. Naar aller waarschijnlijkheid heeft de hoogleraar de ontvangen subsidies allemaal besteed aan de lesprogramma’s waarvoor zij bedoeld waren en heeft hij zelf geen voordeel gehad van deze constructie.

De rechtbank overweegt zelfs dat hij “.. in feite het slachtoffer is geworden van zijn enorme gedrevenheid voor zijn vak en van de door hem ervaren bureaucratie binnen de RUG. Daardoor heeft hij keuzes gemaakt die bij niet had moeten maken. In zijn functie van hoogleraar tevens voorzitter van een afdeling en cluster binnen de faculteit had [de werknemer] kunnen en moeten beseffen dat zijn handelwijze niet door de beugel”

Dit gedrag acht de rechtbank toch ernstig verwijtbaar en dus wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden en heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding. Vanwege de ernstige verwijtbaarheid hoefde de universiteit de werknemer ook niet te herplaatsen.