Menu

Eenzijdige wijziging werkgebied toegestaan als oplossing voor verstoorde arbeidsverhouding

Op 6 december 2019 oordeelde de kort gedingrechter in Amsterdam (kenmerk ECLI:NL:RBAMS:2019:9094) dat een werkgever eenzijdig het werkgebied mag wijzigen van een van haar werknemers teneinde te bewerkstelligen dat deze werknemer niet langer zou hoeven samenwerken met een andere manager, waarmee betrokkene al jaren een verstoorde relatie had, die ook na mediation niet verbeterde. Voor de hele uitspraak zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:9094